Gebeden tot de AlmachtAlmacht, ik geef mij aan u over

De Almacht is vaak een macht die niet gezien wordt,
en zijn wegen ondoorgrondelijk maakt.

Een macht die wel bekend staat om zijn hogere intelligentie.
Mensen die vaak tot Hem bidden erkennen dat het gebed een manier is
om het leven een doel te geven, een goede richting aan te wijzen.

Het gebed tot de Almacht, om te redden van gevaar en rampspoed.
Maar ook een manier is om verveling, lijden en pijn te overstijgen.

De Almacht heeft zijn eigen manier, en inbreng in hoe het gebed verhoort wordt.
Maar wat zeker is dat elk gebed van hem vroeg of laat een antwoord krijgt.

Soms als je bidt voor geluk, geeft hij geluk maar op een andere manier dan jij hoopt of verwacht.
Soms als je bidt voor verlossing uit ramspoed of uit oorlog,
dan hoop je op een bepaalde uitkomst, maar zijn licht schenkt soms een andere kleur dan jij wil zien.

De Almacht is een macht die in de hele werkelijkheid, in de hele bestaansgrond.
Op onze planeet, en in het universum zijn ogen heeft, zijn invloed geeft.

De Almacht als bron van onze gebeden schenken in elk gebed een beetje licht.
een licht die tesamen uitgroeit tot de zon van wijsheid. de zon van genade.

Om tot Hem te bidden, is een genade en zegen.
Om tot Hem te bidden, geeft zijn genade als verhoring.

Gebeden tot Hem mogen alle vormen aannemen die aanvaardbaar zijn.
Met respect, met gevoel, maar ook uit nood of gevaar.

Gebeden tot Hem, zijn om een goed antwoord te hopen, met goede intenties.
Maar andere gebeden krijgen ook zeker een antwoord.

Zoals een kind zijn ouders vraagt om voedsel en een plaats om te slapen,
Zo mag een mens de Almacht vragen om genade, wensen, benodigdheden.

Laat dit kleine boekje geen beperking zijn om de goedheid van de Almacht te onderzoeken.
Laat dit kleine boekje woorden geven om nieuwe poorten te openen.
Woorden om nieuwe gebeden te vinden in woord en bedoeling.

Gebed is een bron die levend water geeft,
Gebed is een bron die de wensen van de religieuze bron in het hart schrijft.
Gebed is als een milde regen die na droogte het groen weer zichtbaar maakt.

Deze gebeden zijn een voorbeeld van welke onderwerpen in gebeden kunnen voorkomen.
Ik moedig de lezers aan om hun eigen gebeden te vormen, en veelzijdig te mogen zijn
in de woorden die ze vinden.

Als gebeden schaars zijn, woorden in de mond uitdoven,
mogen deze gebeden dan een ingang zijn om de bron van gebed te vinden

Deze gebeden zijn geen beperking maar en mogelijkheid.
Vind woorden, om gebeden te vormen.
Vind gebeden, ongenoemd, onbeschreven,
openhartig, uit de ziel, door het leven

Gebeden


Almacht;
Schenk mij uw genade en bescherming.

Almacht;
Schenk mij een roeping, taak, plicht
Overstijg het doel van mijn leven met uw doel.

Almacht;
verlos mij van lijden, pijn en gebrek.

Almacht;
ik geef mijn leven aan U.
Ik leg mijn ziel in uw handen.

Almacht;
Maak mijn leven weer goed.
Breng mijn leven tot inkeer.
Bekeer mij van het kwade.

Almacht;
Schrijf uw wensen in mijn hart.
Vorm mij naar uw wil.

Almacht;
Leer mij op u te vertrouwen.
Schenk mij hoop op een goed leven.

Almacht;
ik zou graag de baan of het werk willen,
hebben wat u wilt dat ik heb.

Almacht;
Bescherm hen die mijn naasten zijn; familie, vrienden.

Almacht;
Zo ik geen inkomen heb, schenk mij het.
Zo ik geen werk heb, schenk mij het.
Zo ik geen vrienden heb, schenk mij ze.
Zo ik zonder doel ben in het leven, schenk mij een doel.

Almacht; geef mij zicht op uw grootheid.
Geef mij zicht op uw genade.

Almacht;
Geef mij woorden om te mogen bidden,
Immers ik ben zonder woorden om te bidden.

Almacht;
Iedere dag bid ik wat ik vandaag van u mag doen.
Ieder moment in nood; bid ik voor uw bescherming.
Iedere week bid ik; Wat ik met mijn geld, mijn weekbudget, mag doen.
Bij iedere onzekerheid, spreek ik uw naam uit.

Almacht;
Breng uw licht in deze wereld.
Schenk uw invloed in de politiek en de leiding van deze wereld.

Almacht;
Moge ik na mijn leven in de hemel komen.
schenk mij de goede daden om de hemel te verdienen.

Almacht;
Help mij de zonden uit het verleden,
te overstijgen. te vergoeden.

Almacht;
Het kwade, dat ik bedoeld of onbedoeld heb gedaan,
Help mij te vergoeden en te verbeteren.
Almacht moge u mij beschermen

Almacht;
Moge ik mijn leven aan u geven,
als een levend instrument of eigendom

Almacht;
ik heb spijt van mijn fouten
wel of niet mijn schuld
U hulp voor vergeving en herstel.

Almacht;
Leed dat ik heb veroorzaakt,
vraag uw hulp en aandacht ervoor


Almacht;
Als ik mag en kan bidden
in stil gebed, moge u
ook doeleinden aanreiken.

En in ieder gebed
voor mij meebrengen als bedoeling
ook zonder woorden.

Almacht:
Schenk mij uw genade.
Schenk mij uw bescherming.
Neem mij op in uw genade.
Schenk mij een lang en goed leven.
Schenk mij goede gezondheid.