Inleiding tot Wijsheid


Uit genade van de Almacht
Zoals de Almacht in het christendom God Almachtige de Vader is,
en in het hindoeisme godin Gayatri de Almacht is.

Veel mensen die hun leven voorbij zien gaan.
Ze hebben een baan, ze hebben wel of geen relatie.
Ze leven van doel tot doel.
De ene wil rijk worden, de andere seuccesvol.
Wanneer het leven tegenslag geeft worden mensen wakker.
Alles dat ze belangrijk vonden krijgt een andere betekenis.

Een dure tv kopen, een nieuwe auto, in je huis een bepaalde inrichting.
Alles dat eerst belangrijk was, krijgt een andere waarde.

Maar ook als er geen tegenslag is en de verveling toeslaat.
Gaat men zoeken naar een manier om het leven waarde te geven.

Inleiding tot wijsheid.
Mensen die filosofie of religie hebben gestudeerd kennen de filosofen
die spreuken hebben geschreven of de waarheid die zij in het leven ontdekten
in woorden weer te geven. Om anderen ook op belangrijke inzichten te wijzen.

Wijsheid heeft als woord en betekenis een symbool dat mensen wijst op
welke levenservaring het leven meer geluk brengt, meer voldoening,
een doel, maar ook gezondheid, of samenwerken en leven.

Wijsheid. De beste manier om wijsheid te vinden is
niet door je te beperken tot een religie, of een filosoof.
Nee onderzoek elke bron van wijsheid en vorm de edelsteen van inzicht tot
een schittering van vele facetten.

Wijsheid, een van de bronnen zijn de oosterse wijzen,
die in de upanishad hun kern van wijsheid legden.
Wijsheid, een van de bronnen zijn de boeddhistische monniken,
die hun inzicht in het leven vonden en
de manier onderwezen aan hen die naar hen toe kwamen.

Wijsheid is ook te vinden in religies zoals
christendom, hindoeisme, griekse mythen, romeinse schriften.

Wijsheid, voor iedereen geeft zij een andere kleur.
De ene herkent wijsheid met een zilveren kleur,
de andere met blauw, wit of oranje.

Zoveel mensen als er zijn, zoveel kleuren van wijsheid.
Zoveel mensen als er zijn, het pad waar wijsheid begint en verdergaat
kent voor iedereen een ander pad, een andere poort.

Door de veelheid van mensen, krijgt ervaring een veelheid aan woorden.
En ieder woord is een kleur en een penseelstreek in een kunstwerk
dat onze hele wereld groot is.

De inleiding van wijsheid.
Kent een aantal kernbegrippen.

Wijsheid, een woord dat betekenis krijgt door onderzoek,
Maar ook vorm krijgt door de levenservaring van anderen te bestuderen.
levenservaring in boeken opgetekent, maar ook kunst, cultuur, en in film.

Wijsheid, een woord dat een mens het pad op brengt.
Een pad van verhalen over vroeger,
Een pad met wetenschappelijke artikelen van filosofie, religie, tot biologie of antropologie.
Een pad waarin je met mensen praat, en ervaringen uitwisselt.
Een pad waar je vragen mag stellen, en antwoorden tot nieuwe vragen leiden.

Wijsheid,
een pad waarop je zoal bij een pelgrimstoch reist van rustplaats naar rustplaats.
Waar je onderweg bijzondere ervaringen hebt.
Waar je gastvrijheid ontmoet, en mensen die je pad delen op weg naar dat doel.
Waarbij het pad door velen is gelopen, gegaan, afgelegd.
Naar dat doel, dat wijzen, heiligen, pelgrims verenigt in hun doel.
Naar die bestemming die je leven verandert.
vorm geeft, betekenis geeft, voor jezelf maar ook voor je naasten.

Wijsheid,
Schenk je goede daden aan allen die er baat bij hebben.
Schenk je woorden aan allen die ernaar reiken.
Schenk je licht, aan het leven, en wordt een met je levenslicht.

Wijsheid,
Ieder heeft een kernbegrip, dat op je eigen zoektocht een antwoord vindt.
De ene zoekt naar deugd, de ander naar kennis, een derde naar goedheid.

Maar het doel verenigt allen die het pad begaan.
Waarbij er een drievoudig geheel is.
Geluk als gezondheid en voldoening.
Goedheid als daadkracht, moreel, en voldoening.
wijsheid als vrede en voldoening.

Zoals sommige religies verwijzen naar
een ultieme macht. een macht die zij
in handen hebben maar niet altijd gebruiken.

Zoals bij god alles goed is,
en bij de almacht op de juiste plaats.

Zoals een roofdier tussen vee,
een verwoesting aanrichten,
maar in de dierentuin, evenveel
te eten krijgen maar wel op de
juiste plaats zijn.

Zoals een soldaat, gebonden
aan het goede niet mag schieten
in een oorlog, maar bij de almacht
zijn functie zuiver kan uitvoeren.

De Almacht die als toegangsprijs,
een levensoordeel heeft, in gebed.

De Almacht, die erna, het gevoel
geeft dat alles van zelf gaat,
en op een goede manier.

De Almacht, als ultieme bron
van iedere religie, en zijn genade
schenkt aan iedereen die naar hem
op zoek is.

Zoals sommige sporters zeggen,
succes heeft een offer bij zich.

Zoals bij de Almacht,
je ook in zicht moet komen,
om zijn straling te proeven.


In gebed een levensoordeel vragen,
toegang geeft tot de genade van de Almacht

De Almacht komt mijn eerbied en liefde toe