Boek Scheppingskracht


Dit boek heeft het thema religie in brede betekenis.
Het verhaalt in artikelen bijzondere onderwerpen zoals
de devotionele kant van religie.
De Almacht als onzichtbare macht die ons eigen leven overstijgt.
De Almacht als doel van gebed die verhoort vanuit zijn wijsheid.
De Almacht die kan redden wat verloren is.

De religie van deze hogere macht werkt ook via religies met personen in de hoofdrol.
Zo is Christus, Buddha of Visnu ook verbonden met deze alomvattende bron.

Moge de lezer, wijsheid zoeken, immers dat geeft geluk en toekomst.
Moge de lezer, gebed herkennen als goede bron, om wensen het leven in te schenken.

De boeken die in deze bron zijn te vinden zijn hier genoemd.
Scheppingskracht, geinspireerd door gebed tot de Almachtige Schepper.
Scheppingskracht, een boek over de almacht met indirecte devotie tot Christus of Brahman.

Ik wens de lezer Wijsheid, Vrede en voldoening toe.
Moge de Almacht onze levens verlichten met zijn vrede, en zijn deugd.

PDF versie van Scheppingskracht
HTML versie van Scheppingskracht