Wijze Woorden


Een teken van boven,
is als een donsveer gevonden
op het levenspad.

Zoals getallen groter zijn
dan genoemde objecten,
Zo is een symbool meer
dan de woorden die het
dragen.

Zoals spraak,
een betekenis draagt,
zo draagt zang,
de emoties.

De gedachtes houden
de wensen levend,
Geef gedachte op,
en het leven past zich aan.

In de jeugd leert men
er te zijn zonder te
vluchten voor nare dingen.
En in het volwassen leven
geniet men van de verworven deugd.

Geld verkrijgt zijn waarde
door handel.
Geluk verkrijgt zijn waarde
door gevoel.

Als men het kwijt is,
beseft men de waarde.

Pas als men het pad gaat,
verkent men de omgeving

een mug denkt een mens te zijn,
Wat simpel is kan niet bedenken
wat ingewikkeld is.

Magie kent een keerzijde.
Een duistere kracht
vormt zijn schaduw.

Een vergelijking
verklaart grote zaken.

Zoals water de vis draagt,
zo draagt de mens zijn medemens.

Karma, is als een deugd die
eenmaal verworven,
de mens een onzichtbare grens
geeft.

Het levensoordeel,
Kent ieder mens die
zijn einde voelt naderen.

Ieder koninkrijk heeft
voorwaarden voor toelating,
De hemel, draagt de voorwaarden,
al bij de geboorte.

Het leven kent vrije wil,
Alleen de dienst aan goden en machten
kent een voorbestemming.

Als het leven meer moeite geeft,
Zoekt men naar oplossingen.

Bovennatuurlijke zaken,
wensen bovennatuurlijke oplossingen.

De Architect, vormt zijn ontwerp.
Zoals de mens, zijn kinderen
vormgeeft in de jeugd.

De mens die op de rand van de dood staat,
Kent de nood om door te leven.
Voor geliefden of levenstaak.

In gebed raakt de hogere aan de lagere.
Het lagere vind zijn bedoeling.

Zoals de zon schijnt voor de wereld,
Zo schijnen beroemdheden voor de samenleving.

Zoeken heeft een zoeker en een vinder.
Bidden, heeft een gebed en het verhoorde.

Getallen, schenken wetenschap van aantal en nummering.
Taal, kent wetenschap van boodschap, reden, oorzaak, bedoeling.

Kent men de schenker van een deugd,
dan is waardering een leven lang.

Armoede, verlegt de grenzen,
Eerst was men met afgrijzen over
het graaien in afval,
Maar erna is afval de laatse mogelijkheid
tot voedsel of kleding.

In de jeugd leert men,
Als volwassene doet men,
Als oudere verklaart men.

Als een leven een groot deel
is gevorderd.
Kent men de zekerheid dat
leven een bedoeling heeft,
En pas na het doel,
zijn gunsteling los laat.

De weergoden, geven regen en wind.
De geldgoden, geven winst en toeval.
Een loterij, heeft winnaars.
Een belegging, heeft voordelen.
Maar zonder gunst, kent beide verlies.

Voedsel en beschutting,
Geef ieder mens zijn aandeel,
En voorspoed en welvaart,
volgen als vanzelf.

Oorlog,
kent verplichtingen.
vrede,
kent mogelijkheden.

Vrijheid wordt gewaardeerd.
Maar goedheid in tevreden en vrede.
Kent een belang dat erkent wordt.

Geef wensen op,
en vindt rust.
Geef eigen belang op,
en vindt de samenleving.

Wegen die zelden worden gegaan,
zijn moeillijk te herkennen,
Wegen die vaak worden gelopen,
Hebben een pad dat zichtbaar en duidelijk is.

Bij onweer,
zijn de goden boos.
Maar als goden boos worden,
zal niemand beschutting vinden
in huizen, hutten, of de grond.

Als er een ladder naar de hemel reikt,
zou de ladder een eigenaar hebben,
die de prijs voor toegang bepaalt.

Vroeger kwam de regen van uit de grond.
Maar door ramp, kwam de regen van boven.

Vroeger, werd de mens, duizend jaar.
Maar na de ramp, werd hij honderd jaar.

Dna vormt de bouwsteen van het leven.
Maar de rangorde, de reeks waardesymbolen.
Zijn als een boodschap van woorden,
die niet door willekeur zijn betekenis krijgt,
Maar door de hand van een intelligente maker.
Zou men twee woorden wijzigen,
Is het verhaal, de boodschap al schade gedaan.

Als een mens zijn levensdoel, behaalt,
Is er vrede en voldoening.
Als een mens zijn levensdoel schaadt,
Is er ontluistering en somberheid.

Als men vriendschap, waarde geeft,
Leert men de juiste tijd ervoor te geven.

Als mens vriendschap, uitstelt,
Is er meer tijd voor wetenschap en levenstaak.

Voor een gebed voor de goden,
Is er nooit een tijd te laat.

Engelen, volgen de wil van goden,
demonen, volgen de wil van demonen.
De mens, heeft keuze wat hij doet,
En wie hij volgt.

Als water wijs is.
als zand, aarde is.
Vormen zand en water, bodem voor
voedsel. van dier tot mens.
Een land begint met zand en water
te vormen tot voedsel van haar
inwoners.

Het leven kent plicht, en vrijwilligheid.
Het ene geeft mogelijkheid van leven.
De andere kent waardering van het hart.

rust geeft;
de moedeloze moed,
de vermoeide energie,
de sombere, een lichtje.
de radeloze, wijsheid.

Een roofdier, leert men
geen gras eten.
Maar een grens, is soms
een mogelijkheid.

Door diep te duiken,
vindt men parels.
Door grote inspanning,
Verkrijgt men de prijs.
Door lang te zoeken,
verkrijgt men ervaring en wijsheid.

De ervaring verkrijgen door schade,
wordt lager geacht,
dan de ervaring aannemen en
vormen tot een bruikbare leefregel.
Voorkomen is beter dan genezen.

Bij bijzonder gelegenheden,
verkrijgt men vrienden.

bij grote rampen,
Heeft men vrienden.

Bij gunsten,
dienen vrienden zich aan.

Ieder mens zoekt,
de bedoeling van het leven.

Ieder mens,
die bedoeling vindt,
verkrijgt een gevoel van
voorbestemming.
Alles kent een maat,
een eigen plaats, duur en bedoeling.
De zon draait om onze aarde,
Om overdag handeling mogelijk te maken,
En 's nachts; de rust als voorbereiding voor de dag.
De mens heeft een maat,
een maat die door wet en regel wordt bepaald.
Het schenden van de maat; geeft ongeluk.

wijsheid
leidt vrijheid tot goedheid.

deugd
leidt ongeluk tot geluk.
en leed tot gezondheid.

Waar de maan zilver is,
is de zon het goud.

Waar het dier wordt gevoed door melk,
zo is al het levende met water doordrongen.

zand en water geven vruchtbaar aarde.
aarde en licht schenken voedsel,
het bewegende voedt zich met wat
de aarde voortbrengt.

woorden zijn als een weldaad,
als ze de harmonie dienen.
Maar jagen schrik aan,
als geweld de boodschap is.

ieder levend wezen schept geluid,
maar niet ieder wezen schept
een boodschap van woorden.

als het eeuwige geheim,
ontbloot wordt,
wordt de eeuwigheid geboren.

Als de zon de bron der zielen is.
en de maan de bron van de geest.
is de aarde de bron van het lichaam.

zoeternijen proeven,
schenkt het genot van de smaak.
Maar bitterheid,
schenkt een tijd van lijden.

het doel van leven,
is onhoorbaar als woord gevonden.

het nut van het leven,
is door daden gevonden.

meer dan genot is geluk
als reden van leven.

De gunst van heersers,
doet velen werken.

Zoeken van het ongevondene,
is als het vinden van het onvindbare.

de orde maakt gebruik van regel en wet,
Maar de wanorde schept chaos en wetteloosheid.

het doel vindt men in het leven,
door te zoeken van wat mist in de wereld.

beloont men met goud,
dan zijn velen bereidt te werken.
beloont men met stro,
dan zijn velen die betere dingen zoeken.

geld wordt gemaakt met de hoogte van wetenschappen,
maar goud is van oorsprong een zuiver goed,
dat zijn waarde intrinsiek behoudt.

In de jeugd denkt men eeuwig te leven,
in de ouderdom telt men de dagen die komen.

Aan kledij herkent men de drager.
Aan geld herkent men de rijkdom.
Aan geluk herkent men de deugd.

in de nood van het leven,
vindt men bronnen die redden.

In de nood rechtvaardigt,
elk instrument de redding.

de gedachte vereeuwigd door het penseel,
schenkt de kunstenaar zijn betekenis.

Het schilderij toont verre beeltenissen,
van verleden en toekomst.
Maar een van beide herkent men pas
bij het onstaan ervan.

In voorspoed heeft men vrienden,
In tegenslag kent men lotgenoten.

Door bewustzijn groeit de welvaart,
Maar in geweld eindigt iedere samenleving.

levenspijn is vaak een oorzaak,
voor het scheppen van leed voor anderen.

De duivel beloont met rijkdom en macht
Maar de kosten zijn pijn, leed en ongeluk.

In de jeugd is zonde een kleine stap,
Maar in de ouderdom spijt men iedere misstap.

Als een klok wordt ieder leven geboren,
met de dag van de dood, wordt ieder leven teruggebracht.

Een tijd van pijn,
zuivert het hart van zonde.

opvoeding geeft het doel
voor beginnend leven,
tot verstand haar zelf draagt.

in het verre verleden werd welvaart
gebracht door techniek die wij
niet bevatten, maar toch
ligt zij in de aarde begraven.

een relatie en kinderen,
scheppen een leven lang plichten.

Een relatie schenkt zoete vruchten
Maar stekels zijn de bescherming
van de boom die ze draagt.

elke korrel suiker,
is als een genot voor de mond.
elke wijze woorden spreuk,
is als een geluk voor het hart.

Zoals cellen niet weten
in een lichaam te zijn,
zo weten mensen niet,
in welke orde ze zijn opgenomen.

bij leed en pijn,
streven mensen naar vrede.
Bij genot en rijkdom,
streven mensen naar macht en roem.

is geld voor iedereen gelijk,
dan koopt niemand meer goud met geld.

Tijd herkent men van dag tot dag,
van week tot week, van maand tot maand.
Het leven kent begin tot eind.
Maar meer dan een leven bevat men niet
in de tijd.

in de duisternis wordt licht geboren.
in licht wordt wijsheid geboren.
Dooft het licht dan wordt het koud en donker.

Door het leven komt men tot het doel,
dat eerder niet werd ingezien.

in het zand blijft de reiziger ongezien,
Maar in een stad of dorp,
herkent iedereen een onbekende reiziger.

Gastvrijheid, geeft voedsel aan de vreemde,
Maar bij oorlog is iedere vreemde een last.

een goed leven schenkt leven aan goedheid.
Een verloren leven, is een last voor het leven.

Als het leven een dagelijkse plicht is,
dan zoekt men een plaats voor het licht.

De heerser der tijden,
schenkt het leven na gunst.
De heerser der tijden,
neemt wat hij geeft na verloop weer terug.

De tijden kennen wijsheden,
die in een moment kunnen bestaan.
En als bron de eeuwigheid schenken.

De tijden hebben een onnoembare
schoonheid die woorden niet vatten.
Een onnoembare wijsheid
die een beeltenis niet doet vatten.

Een dag geluk doet een leven
van pijn en lijden tot goedheid komen.

Een geliefde verliezen,
doet leed en geweld ontstaan.
Maar de schade vergoeden
doet alleen een macht
die het leven overstijgt.

Ieder mens zoekt een goede bron.
De ene vindt een wetenschappelijk vinding,
een ander vindt een baan met medeleven.
Een derde zoekt zijn heil in het schrijverschap.
Een goede bron, vindt zijn instrument.

Na een leven,
kan men de gedane daden schenken aan de aarde,
of als karma en levenstegoed meenemen naar
de bron van het hogere leven.

Voor de geboorte, als ziel,
wordt het leven soms gepland of vastgelegd.
Maar de genade komt door het plan,
in het leven te vinden, en het leven zijn doel te geven.
Een doel zonder woorden, Een doel zonder beeld.

Iedere ziel heeft een levenstaak,
Maar de hogere machten, kennen de genade,
die te mogen overstijgen.

Als rijkdom geluk vindt,
is geld geen bezit.

karakter is in de jeugd verworven.
een mens verwerft zijn roem tijdens het leven.
wijsheid schenkt vrucht in de ouderdom.

Zoals er in het heelal
volkeren een plaats hebben,
Zo heeft de aarde een plaats
in ons zonnestelsel.

Tijd wordt begrensd,
in woord en teken.
De mens wordt begrensd,
bij geboorte en dood.

Zonder verlangen naar loon of gunst,
is het leven zonder eigenbelang.

Een leven ten gunste de wereld,
door goedheid, wijsheid of deugd.
is loon een nederig deel in voortbestaan.

In water geschreven boodschap
blijft een onbekende inhoud.
Tot water zichzelf vindt in de zon
van het leven.

Een dag zonder licht
heet een nacht.
Een nacht in zonneschijn;
is zeldzaamheid.

woorden zijn een boodschap
als de ontvanger ze begrijpt.

sneeuw brengt koude tijden
en warmte geeft licht aan
planten en dieren.

muziek is als een melodie
die eenmaal geklonken
de luisteraar verwondert.

geld heerst zonder voorkeur
Zij schenkt de bezitter
tal van gunsten.

Een cirkel heeft geen begin
en ook geen eind.
Het leven is als een lijn
van begin tot eind.

men leeft als men
beseft dat tijd verstrijkt
en om handeling vraagt.

Een doel voor mensen
is een kind te verkrijgen.
Een plicht is;
het kind tot volwassene te brengen.

wetenschap vergemakkelijkt het leven.
Geloof schenkt betekenis aan
die korte tijd.
Maar het is wijsheid die
geluk duurzaam schenkt.

Een getal;
schenkt armoede of rijkdom.
Een steen;
heeft waarde door bewondering

Als mens van de aarde verdwijnt.
Wie zal haar opvolgen.

als voedsel geen honger meer stilt.
Waarmee voeden wij ons dan.

Geluk schenken;
Geeft de gunst gelukkig te worden.

Een tijd afwachten is soms slimmer,
dan onvermoed haast hebben.

een nieuwe dag,
gaat met zonneschijn gepaard.

is een leven verloren
als zij geen voetstap nalaat.

is haat het laatste dat spreekt.
Dan is de maan die haar schijnsel
geeft.

als men geteisterd wordt door pijn.
Dan zoekt men oplossing via elke wijze.

het lichaam lijdt pijn,
De ziel kent lijden.
De mens kent beiden.

een levensplicht
schenkt het licht.

de wetenschap;
kent zich in de manier
om geluk en voorspoed te brengen.

als de tel van de tijd verdwijnt.
Hoe zal men dan de dag noemen.

De tijd openbaart zichzelf;
Ook in de reis die van begin
tot eind zich over tijden strekt.

Een reis naar verleden of toekomst.
Hoe noemt men de weg die langs beiden voert.

Familie van ons leeft ver weg,
Maar de reis zou ons bestaan
al oplossen in de oneindigheid.

Als het zand waarde krijgt,
in het gebruik als ruilmiddel.
Dan is iedere zandgraver rijk.

duikt men door het water tot
verre dieptes.
Dan is een schatkist een doel
dat gevonden wil worden.

een lichaam dient als instrument
voor de menselijke ziel.
Maar haar einde vind de ongekendheid
van de dood.

Is men geboren;
dan leert men leven.
Is men herboren;
Dan leert men anderen leven.

godsdienst;
Gaat over dienstbaarheid.

religie;
Schenkt het leven zin.

Elk leven kent tijden
van genoegen, leed en betekenis.

Wat men verloren is;
Zoekt men pas terug als men
het kwijt is.

Men wil betekenis geven aan het leven
De ene door nageslacht,
De andere door kunst of cultuur.
En ook wijsheid en religie geeft betekenis.

Wat men verafschuwt;
Wordt in andere tijden bewonderd.

De wet die navolging krijgt;
Zal het grootste deel der volkeren
de reden geven om haar te volgen.

Uit het verleden kent men helden en heiligen
Door de toekomst komt onze bevrijding tot stand.
In dit moment heeft men keuze beiden te volgen.

het pad des levens;
Kent de voetstappen van hen
die ooit liepen.

Het leven heeft een betekenis;
Die soms door ons niet wordt gevat.
Een betekenis die wanneer bekend;
De meesten moed geven verder te gaan.

Een leven verloren en verdoemd.
Wanneer zal zij verlost worden.

Een tijd van pijn;
Wanneer schenkt de heelmeester zijn genezing.

Vragen naar hogere waarheden.
Is ook accepteren dat men zelf
nog niet compleet is.

Kennis komt door kennen tot stand.
Kennen door kennis wordt kunde.

Een woord gesproken,
kent zijn boodschap,
Tot zij verdwijnt in
de nevel van de tijd.

Een ziekte;
schenkt zoeken naar
de genezing.

rijkdom;
schenkt zoeken naar
genoegen of compassie.

Soms is vriendschap
een welaangename tijd,
Maar zij kan ook beletten
een nuttige tijd te zoeken.

Zoals het weer,
zonneschijn of regen schenkt.
Zo is het leven,
Geluk en lijden komen
uit hogerhand,
soms zonder reden,
zonder bedoeling

Zoeken wordt soms beloond,
soms wordt zij geschaadt.

De hemel beloont ieder
die zich goed gedraagt.

De hel pijnigt ieder,
die zelf ook anderen pijnigde.

Genoegen, langdurig wordt geluk genoemd.
Maar kortstondig zal ze meer genot lijken.

Elke dag heeft men bij ontwaking
de keuze om het moment te blijven volgen.

Is men rijk, dan kent men de twijfel
of bezit goed besteedt wordt.

is men beroemd, dan kent men de vraag
of zij meer betekenis behoeft dan
een boodschap die geen nut kent.

Een voorwaarde voor het leven
is om uit leven voort te komen.

Een gunst van het goede;
Zet men op het goede pad.

Wijsheid; wordt bij genade
toegekend, als de prijs
betaalt wordt met haar voldoening.

Zoeken is een wetenschap
die geen boodschap ongekend laat.
En het gezochte pas aanvaardt,
als zij op de zoekende lijkt.

Ver weg is wijsheid de taal van het leven
Waarbij dicht bij ons de taal is om
handel te drijven, en meningen te verkondigen.

De wijzen volgen het goede en de deugd.
En hopen slechts op toehoorders
die waarde geven aan hun boodschap.

Van oudsher bestaan waardevolle regels.
democratie; bij de perzische koningen.
strafwet; bij de romeinen.
geschakelde regering; bij de grieken.
Maar elke tijd lijkt zij opnieuw
uitgevonden te moeten worden.

Zo lang een koning de gunst heeft;
zal hij heersen.

Er is geen oorlog die niet
door de machthebbers is gewenst.

kleur geeft de boodschap een intentie.
vorm geeft de boodschap een betekenis.
De ontvanger geeft de boodschap waarde.
Zonder kleur en vorm is er geen boodschap mogelijk.

een stem die wijsheid verkondigt.
Wanneer schenkt zij de toehoorder geluk of voorspoed.

Zou men het leven overdoen,
en drinken van de beker der vergetelheid.
Zou men dan dezelfde fouten maken?

Men kiest voor genezing,
als de ziekte lijden geeft.
Men kiest voor geluk,
als de kunde van genot geen genoegen meer geeft.

Een zachte heelmeester,
zal genezing brengen als
wetenschap of wijsheid haar bron is.

Is men het leven moe,
dan helpt slechts anderen te helpen.

is men de taak van het leven moe;
Zoek dan naar een taak van hogere krachten.
Een instrument is waardig een taak te volvoeren.

Dromen over mooie tijden;
Dat doet men alleen zonder de schoonheid
van de huidige tijd.

Dromen over genezing en verlossing,
Men hoopt slechts op genezing.
Men hoopt slechts op een verlosser.

Zoals zout in de zee ligt
te wachten tot een arbeider haar delft.
Zo ligt geluk te wachten in de tijd
om iedere zoekende naar wijsheid te vinden.

Met licht tekent men boodschappen.
Maar de ziener schenkt waarde aan
wat getekend is.

De ziel leeft op door licht en warmte.
Het lichaam leeft op bij gezondheid en vrede.
De aarde leeft op bij goedheid en wijsheid.

Als het oordeel komt;
Zou men willen leven of sterven.

Verdient een zuigeling;
De dood als zij gebrek draagt.

Is er voor de mens;
een recht op hulp,
Of reddeloos verloren.

Karma schenkt een nieuw leven
Maar gebrek spreekt het tegen.

De geest laten rusten
vergroot zijn kracht

woorden oorzaak van
vrede of oorlog.

hogere machten
zowel goed als slecht
bestaan als reden
van bestaan.

Wetenschap
zonder begrip
verwordt tot magie.

Aan de top bepaalt men
de gunst van de bodem

gelijkheid
schenkt vrede.

vrijheid geeft genoegen
zolang de wet geldt.

De wetenschap
kijkt kleiner
en veroorzaakt groter.

orde schenkt het oog
genoegen.

Een land bestaat
uit burgers,
die hun eigen doelen
nastreven.

Het eeuwige leven,
Verlangt men niet
als men ziek is
of gebrek kent.

Iedere gunst komt
met een prijs.

ieder oogpunt van
de waarheid
is als een facet van
een diamant.

de regenboog
richt haar pijlen
naar de sterren.

De nevelen
schenken verborgen
gunsten.

Voor een zeldzaam goed
reist men tot verre
streken.

Als men zoekt,
kent men niet het gezochte.

Een onhoorbare stem,
begeleidt iedere ziel.

Een herder hoedt
zijn schapen.

Men zoekt vrede,
bij machten die
bescherming waarmaken.

Een vloek volgt
na een misdaad
die onbestraft blijft.

een vloek in de mond
is voor hen die
haar waarde niet schatten.

in pijn en leed,
wil men de straf afkopen.

Zolang men tevreden is,
denkt men niet aan oorlog.

Zegt men dat het verleden
hoge wetenschappen kende,
dan gelooft men niet
de overblijfselen in de grond.

Zegt men in opdracht
van hogere machten te leven.
Dan kent men de gevolgen
die haar bewijzen en schragen.

is het in oorlog
nodig te liegen,
dan krijgt men in vrede
kans haar te vergoeden.

De dood volgt de
zwaarste misdaden.

Een vraag om genade
vergoedt hopelijk de schade.

Kleding bedekt onze
kwetsbaarheid,
woorden bedekken
onze daden.

In zilver ziet men zichzelf,
In goud ziet men eigen belangen.

Aan de top,
ziet men ieder die
streeft haar te bereiken.

Als geld zijn waarde verliest,
dan zoekt men andere ruilmiddelen.

Iets wat bekend is,
wordt door velen gezocht.
Iets wat niet gezien wordt,
Wordt ook niet gezocht.

De aarde schenkt voedsel,
Zolang wij willen eten.

Status zoekt men,
in ambitie, vriendschap of faam.

De Allerhoogste Heere,
wordt gezocht voor redding,
verlossing en vrede.

Denken schept wens na wens,
Maar noodzaakt de mens haar
te blijven volgen.

Het leven vult onze wereld,
gezien, ongezien, bekend en onbekend.

Van zonneschijn maakt men goud,
van de nacht maakt men rust.

Met de regen komt het groen,
Met het groen, komt het leven.
Leven schenkt doel aan wat beweegt.

De zomer verlangt vrolijkheid,
De winter schenkt een koude wereld.

Goedheid schijnt als warmte
in een kille wereld.

Wijsheid brengt vertroosting in
een wereld met onverstand.

Als men de schrik van de dood
treft. Zoekt men naar boetedoening.

Geen kerk, geen tempel, de bron
is meer dan het geziene, het bestaan.

De jeugd overtuigen van wijsheid,
is als brood geven aan iemand die
geen honger heeft.

Dwang verdwijnt als reden,
als zij niet meer wordt
gezien als mogelijkheid.

De zoekende brengt vrucht voort.
De gedwongene brengt stekels voort.

Vriendschap kent genoegen,
arbeid schenkt voldoening.

Elke dag van leven,
kent genoegen en pijn.

Een engel volgt goddelijke wil.
Een demon, kent angst voor de hel.

De kunst van het observeren,
wordt gekend door hen
die naarstig zoeken.

Een leven begint met leegte,
Om de schone lei mogelijk
te maken.

Als men tevreden is met leven,
schenkt voldoening volgende generaties.

Intensiteit schenkt waarde,
waar vorm haar waardevol maakt.

Rust is kunst,
niets doen, niets denken.

De geest komt tot rust,
wanneer het gekende wordt geschouwd.

Het moment wordt onderbroken,
door gedachtes, gewenst, ongewenst.

reizen door het verleden in herinneringen,
Door de toekomst als mogelijkheden,
in het nu vindt men de stilte van de rust.

Het loslaten van doel en wens,
schenkt vrede van tijd en leven.

Een wond of gebrek,
beiden vreest men in het leven.

pijn geeft een reden,
te vluchten.

vermijden van ongeluk,
kent verslaving van bedwelming of genot.

De wijze die zijn boodschap brengt,
Is pas van waarde als zij begrepen wordt.

Ieder volk heeft een naam voor bewustzijn,
Maar niemand heeft een definitie van
het grote ongeziene zonder de woorden
als richtingwijzer te gebruiken.

Wijsheid heeft bekendheid
met wat geluk of ongeluk brengt,
met wat vrede of oorlog brengt,
met wat voldoening of schaamte brengt.

Oorlog rechtvaardigt wapens die doden,
vrede rechtvaardigt instrumenten die levens redden.

Is men eigen doel verloren,
dan zoekt men maatschappelijke doelen.

Wijze woorden bron van deugd,
schenken genoegen die navolging
verdient.

Een wijze verlangt vrede,
Een wijze, verlangt voldoening,
Een wijze, verlangt voorspoed.
Voor zichzelf, voor al het levende.

wolken brengen regen,
de zon schenkt licht,
beiden doet leven groeien.

De steen der wijzen,
wordt gevonden in handen,
van hen die wijsheid betrachten.

De graal wordt gevonden,
in handen van hen die goddelijke wil
zoeken en dienen.

Orde brengt vrijheid.
Wet brengt rechtvaardigheid,
goedheid brengt geluk.

oorlog wordt gewonnen
door hen die haat kennen.

De grond schenkt plaats aan planten,
De hemel schenkt plaats aan vogels,
De ruimte schenkt plaats aan vele wezens.

Erger dan de dood is marteling,
Erger dan leed is kastijding.

De tong van een leider,
is oorzaak van oorlog of voorspoed.

Kent men de vrede,
dan zoekt men niet meer.

Schoonheid kent bewondering,
Deugd kent waardering.

Een zaadje wordt een boom,
een bekeerd mens zal eens vrucht dragen.

Zoals misdaad niet loont,
is een leven niet verloren.

Toehoorders verlangen verhalen,
De verteller spint ze als wol.

Spreekwoorden schenken zekerheden,
Als wijsheid wordt gewenst.

God en Godin,
vragen om hulp en bescherming,
via de mens in nood.

Een slecht leven,
kent geen goedheid,
tot bekering haar onderwijst.

Een boodschap van vrede,
kent weinig toehoorders in oorlog.

De handel in dromen
vind in alle tijden plaats

Schoon schip maken,
is alle wijsheid bewaren

diamant,
krijgt waarde
door haar te slijpen.

kunst heeft waarde
in handen van de verzamelaar

brood kent waarde,
voor iedere eter.

Een bloem groeit
gestaag tot schoonheid

Woorden vinden hun bedoeling
Als zij zichtbaar wordt

men smeekt om genade
als oorlog slachtoffers maakt.

men neemt wetten aan
als men de hierarchie respecteert

in de zonneschijn
treft men de duisternis
die slinkt.

Aan kledij
ziet men levensdoel
en kenmerk van karakter.

Vereeuwigen doet men
als de waarde het leven overstijgt.

Een stad van goden
is te vinden in de
wereldwonderen.

woorden als ontwerp
kennen geen waarde
ten zij ze vorm krijgt
in materie.

Een tekening
is voor de kunstenaar
een bedoeling,
die de ziener hoopt te
ontwaren.

Bloemen vinden bewondering,
Waar goud zijn waarde vindt
in de handel.

Een mens bouwen,
doet men door het voorbeeld
van de grote maker
te evenaren.

Schilderen op groot doek,
vergt tijd en hogere kunsten.

Een werkelijkheid imiteren
kent doelen die het leven dienen.

Door een naam
kent men een vorm

Het leven kent
een intentie zowel een doel.

Kwaliteit en kwantiteit zijn
onderdeel die de waarde
en de hoeveelheid beschrijven.

Een regenbui in de zomer,
en een zonnige dag in de winter.

waardevolle zaken,
kennen vele zoekers.

Onbegrip kent,
handelen zonder betekenis.

Een mening vindt waarde
door de argumenten die
begrip vinden.

Het gesprek vindt
onderwerpen die het leven
tussen mensen delen.

Geluk laat zich beschrijven
door hen die het kennen.

Leed is voorstelbaar,
voor hen die dicht bij staan.

Eigen bloed,
gaat voor eigen belang.

De bron der mensheid,
Schenkt genade van hogerhand.

De ziel kent zijn oorsprong,
Als ze zichzelf ziet.

De mens vliegt weg op de
wieken van de wind,
en vindt door zonnestralen
de bron van warmte,
om onzichtbaar weer te keren
tot de bron.

De dood brengt wezens tot inkeer,
Maar ze missen de mond om
het uit te spreken.

Een grote erfenis,
schenkt nageslacht
voldoening.

Harmonie is de intentie
van de ziel, gezondheid is
het doel van de mens.

Een pen zonder inkt,
schenkt bedoeling aan de schrijver.
Maar tekent zij met zichtbaarheid
dan schenkt zij waarde voor de lezer.

Een ziel zoekt rust,
bij een paradijselijk oord,
ten einde de stilte te genieten.

Ziet men levenseinde,
zoekt men middelen om fouten te herzien.
En waarde te geven aan wat echt belangrijk is.

Vrienden verschijnen als men
respect draagt door het lot.

Het leven stelt een vraag,
die zij zelf beantwoordt.

Zonder zon kan men niet leven,
Zonder adem kan men niet bewegen.

Zonder hart,
kent men geen hartelijkheid.

Slimheid is afhankelijk,
van opvoeding.

Een deur die men niet ziet,
Gaat men door, zonder haar te zien.

De verbeelding schept wensen
die nog niet bestaan.

De waarde die het woord normaal draagt;
is de tijd en de plaats uitgedrukt
in het belang van het volk.

Wanneer men een donsveer vindt;
Schept het lot genoegen in
zij die het ziet.

Men zegt dat voorouders,
een nieuw begin kiezen.

Gelijkvormig is men in een leger,
gelijkwaardig is men in een samenleving.

Vertaalt men een woord in een doel,
dan kent iedereen de noodzaak.

Na een dagtaak kent men een nacht rust.
na een leven met plicht, krijgt men vrede met licht.

Voor iedere geboorte,
een heilbede.

Ieder sterven,
met dank voor het gedane.

De familieplicht
wordt door kinderen overgenomen,
zonder afwijzing, zonder onbegrip.

De samenleving verlangt samenwerking,
De ziel verlangt een spiegel.
De mens verlangt vriendschap.
Het leven kent voortleven.

Schoonheid vindt bewondering
in zij die haar herkent.

een woord zonder doel,
is als een steen aan een kerk.

Vreemdelingen kan men martelen,
maar zijn zij familie,
dan is er menselijkheid.

Iemand die niet vecht,
wordt een gewillig slachtoffer.

Status en eer,
beschermen de daden
van een mens.

Een teken van bovenmenselijkheid,
wordt in de aarde geschreven,
en tijden schenken haar bedoeling,
voor hen die haar begrijpen.

Familie kent offer
voor zij die gewaardeerd worden.

Men zoekt naar genade,
als men overwonnen is.

Een weg door de ruimte,
wordt gevonden door
de pioniers die met schip,
het ruime sop kiezen.

Het lot redt hen,
die door oorlog,
niet getekend worden.

Een blank boek zonder woorden,
wie begrijpt haar boodschap.

Bij elke wending van het roer,
is bewondering van de ziel.

Een weg door het woud,
kent een pad die men erkent
als men bij het doel aankomt.

Vriendschap met mensen,
verruilt men voor vriendschap
met goden en godinnen.

Kennis die kennis draagt,
is als een woord in twee talen.

De aarde kent een levende kern,
Zoals iedere mens een ziel draagt.

De ziel ervaart het leven,
de geest brandt haar op een lange lijn.

Pijn in het leven,
vraagt om goeddadigheid.

Liefde is de grootste raad
die nieuw leven kan dragen.

Haat en nijd,
verdwijnt waar liefde haar
oorzaak wegneemt.

Is men tevreden,
dan kent men geen kwalijk gemoed.

Het geweten,
wordt gekend als zij pijn doet.

Ieder mens bouwt een huis
van daden tot aan het einde,
Die van kostbaar goed blijven bestaan,
Tot ook de waarde in het zand verdwijnt.

Een beeld vervangt de mens.
Een schildering vervangt een boodschap.
een verhaal is het leven in een woord.

Schoonheid in verhouding,
is als een mathematische verdeling.

Cirkel en lijn,
geven vorm aan harmonie.

Een cirkel kan zowel
een punt als een bol zijn.

Klein en groot,
bestaan door de maat
waarmee men ze meet.

Zonder lichaam geen
daden.

Een levensdoel geeft men op,
als zij geen voordeel meer biedt.

Door lijden verschijnt
de noodzaak van wijsheid.

Rijkdom kent een bezitter,
en een last om te dragen.

een gilde van geleerden,
Regelen wet en regel.

Bouwen doet men,
als steen en lijm op
de bouwplaats zijn.

Hout en metaal;
onderdeel van een
sterke constructie.

In elk beroep heeft
kunst een reden om
schoonheid te tonen.

Een lied kent men door de klank,
een boek herkent men in de betekenis.
Een leven kent een bedoeling die men herkent.

De alchemie,
is een wetenschap
die het leven verlengt,
de gezondheid dient,
de mens meer waarde geeft.

Rijkdom is soms goud,
soms geld, soms kunst.
Maar altijd van waarde.

Men erkent dat dieren een ziel hebben,
Als ze liefde geven en krijgen.

In oorlog kent de traditie en cultuur
Een verzet die de oorsprong dient.

Vreemde talen,
dwingen tot overleg.

Sociale groepen,
kennen een vlag, een beeld
of een symbool.

De waarde van water in de woestijn,
spreekt tot bekendheid.
De waarde van geld in een bedrijf,
kent bij iedere werknemer een doel.
De waarde van de ziel.
Maakt van elke woestijn een oase.

Onhoorbaar zingt,
de mens zijn lied,
Zijn daden liegen niet.

Uit een beker drinkt men,
Maar in oorlog ruilt men dure bekers,
voor drinken.

De godin maat;
spreekt iedere levende recht.
Met maat wint men iedere dag
tot de eeuw de eeuwigheid vindt.

De taal van het zien,
nadert de taal van het spreken.
Door een naam te geven aan wat men ziet.
En te spreken over wat men ermee kan.

Het gebed,
is als een huis,
waar men kan verblijven
als de storm buiten woedt.

Meditatie,
is het vinden wat verloren ging,
Het doen wat ongedaan heen ging,
Het zien van het ongeziene.

In onzekerheid,
hoopt men namen te zien van grote waarde.
In zekerheid,
onthoudt en beschrijft men wat geluk en vrede geeft,
Voor de toekomst die onzeker wordt.

De ziel in dromen verhult,
schenkt verdriet als het leven harder lijkt.

Hardvochtigheid,
komt door zachtmoedigheid
tot een vriendelijke houding.

Als een kind tekent,
heeft dat een andere betekenis
dan een volwassene,
Ook als het bij beiden hetzelfde is.

Een onbekende kunstenaar,
verkrijgt veel lof,
die bij de naam van de kunstenaar,
veel minachting zou krijgen.

Wijsheid heeft geen eigenaar,
maar wel een ontdekker.
Kennis heeft een eigenaar,
En vindt men in de boeken.

Als een mens eigendom wordt,
van hogere machten,
dienen zij zichzelf door
eretekens die plaats krijgen
in de dagen die erna komen.

Als de wind de boot voortblaast,
herkent men soms niet de oorzaak
van het varen, tenzij tegenwind
de boot in gevaarlijk water brengt.

Keuze op het levenspad.
Schenkt vrede of verdriet.
Schenkt pijn of genoegen.
Schenkt rijkdom of armoede.
Keuze.

Waarheid,
als laatste woord op wijsheid.
als bewijs dat een gebeurtenis echt is.
een gevoel dat blijkt te bestaan.

Deugd,
in vrede leert men compassie.
in de jeugd leert men deugd.
zuinigheid leert men in armoede.
als het lot keert, kent men zijn weg.

Als elke letter goud waard is,
Moge dat goud dan elke letter waarde geven,
Om alle armoede en gebrek te genezen.

De bliksem schenkt energie,
aan de hoge beschaving.

Water is een middel om
te spreken tot de verre einders
van het leven.

Vrede en harmonie;
volgen op goede intenties,
gepaard met eigen inzicht.

Als elke radiostraal, een woord draagt.
hoe vol is dan onze wereld.
Als alle boeken tegelijkertijd gelezen
worden, is dat nog de helft van de
radiosfeer.